M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

Tasten   /   Weerzien   /   Lentekind

 

Stil 

 

Het melancholisch lome tikken van een trage klok.

Het driftig, zenuwachtig pikken

van wat kippen in een hok.

Ergens hoor je kinderstemmen,

opgewonden en vol vuur.

Traag en langzaam gaan de dagen

men keek toen echt niet op een uur.

Nu, het jachten en het jagen haastig

rent men je voorbij, heel stil.

Hoe graag ik het ook probeer en hoe

graag ik het ook wil.

Nooit staat de tijd eens even stil.

 

 

I