M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

Tasten   /   Weerzien   /   Lentekind

 

Verblind

 

Ontluisterde vrolijkheid door ontroering omzoomd.

Verblind het weten in zijn diepste wezen.

Laat gevoelens toe van pure eerlijkheid.

Zich niet storend aan bedrog, niet storend aan verwijt.

Ontdaan van alles, ontdaan van tijd.

 

I