M-Art-In



M-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

Tasten   /   Weerzien   /   Lentekind

 

Spotten
 

 

 

Het glimmend staren van jouw vragen

ingegeven door de drift.

Strak en zonderling verklarend als

een schaduw zonder beeld.

Het laconieke lage lachen van een

kus die wonden heelt.

De dood verklarend aan de wijzen

vernietigd en veracht.

Spottend met het leven, spottend

met de nacht.

 

I