M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

 

 

 

INHOUD

 

  Van Mondialisering naar Nivellering naar Armoede

De teloorgang van Europa

 

 

Inleiding
Mondialisering
Investeren
Nivellering
Armoede
Protectionisme
De Kentering
De Politiek
De Europese rekening
Islamitisering
Economische conflicten
De Ultieme oplossing
Een sociaal Europa
Hoe sociaal?
Het reŽle Europa
Defensiebeleid
Nawoord

 

 

Islamitisering

Ik wil, en dat heb ik al aangegeven, toch nog even terug komen op de islamitisering van West Europa. Allereerst ben ik bij mezelf nagegaan welke islamitische landen democratisch zijn en heb moeten constateren dat ik er geen ken. U mag het zeggen. De politiek van islamitische landen is gebaseerd op de Koran en is per definitie ondemocratisch. Het maakt geen verschil of je dan de gematigde of de extreme islam vertegenwoordigt. Beiden zijn een rem op persoonlijke groei van het individu en dat geld zeker voor de vrouwen. Daardoor zitten zij vastgeroest in normen en waarden die in de westerse wereld maar moeilijk of helemaal niet worden geaccepteerd en bijdragen aan het isolement van deze mensen in onze West Europese samenleving. Geplaagd door hoge werkloosheid en vastgeroest in hun eigen cultuur is er geen uitweg en is het de voedingsbodem voor verzet en terrorisme. In veel West Europese landen hebben ze zelfs geen politiek platform om op te komen voor hun belangen. Een politiek platform is een eerste voorwaarde voor reflectie en toenadering tot elkaar. Zolang dat ontbreekt, kunnen wij onze culturele verscheidenheid niet nader tot elkaar brengen en wordt begrip een abstractie. De reacties en benadering naar allochtonen zullen dan artificieel zijn en nooit gebaseerd op vertrouwen. De weg naar een dialoog met elkaar is voorgoed afgesneden, het isolement kompleet. Een onvermijdelijke segregatie is dan een feit. De Abu Jahja`s kunnen dan tevreden zijn.

Dat uit zich nu al doordat moslima`s hoofddoeken dragen en zelfs burka`s, om het isolement gestalte te geven. De hoofddoek kan, maar de burka, nee, dan kom je aan een van mijn grondrechten. Het recht op waarnemen wordt mij ontnomen.

Jazeker, het recht op waarnemen, en niet alleen van wat er om mij heen gebeurd. Ik heb het recht om te zien wie er in het openbaar verschijnt met als doel herkenning en erkenning. Ik moet je kunnen herkennen (weten wie of wat je bent) om je te erkennen. Waarnemen is op zich basaal maar het helpt ons om te overleven, door de ervaring van het waarnemen zijn wij in staat om gevaren in te schatten en er naar te handelen, gezamenlijk of individueel. Het dragen van een burka door moslima`s is voor mij geen veilig idee en creŽert onrust onder in de samenleving. Daarbij baseren moslima`s zich op de godsdienstvrijheid zoals die in onze grondwet is vastgelegd. Godsdienstvrijheid is een groot goed in onze Westerse democratische samenlevingen. Iets anders is, het uiten van islamitische religieuze overtuigingen, in onze Westerse democratische samenlevingen. Islamitische gelovigen moeten rekening houden met Westerse gebruiken en gewoonten, waarin het niet past, je in het openbaar, religieus te uiten. Het zich in het openbaar uiten lijdt tot spanningen en onbegrip, met als uitkomst vervreemding van de maatschappij.

Vanzelfsprekend zijn er ook mensen van islamitisch afkomst die succes hebben in onze samenleving en volwaardig functioneren op politiek, cultureel en maatschappelijk niveau. Zij vormen een brug naar de Westerse samenleving en genieten veel aanzien.

Maar verbijsterend is te zien dat, goed opgeleidde allochtonen, overgaan tot de strengere islam en verworden tot terroristen en er voor kiezen te gaan strijden tegen Westerse opvattingen en moraal die ze eerst hebben omarmt. Voor mij is het duidelijk. Het is voorspelbaar dat op een gegeven moment een wereldwijd conflict zal losbarsten tussen het christendom (economie) en de Islam, vergelijkbaar met de holocaust. Een kruistocht op mondiaal niveau. Waarom? Omdat zowel Amerika als de islamitische landen er van overtuigt zijn God aan hun zijde te hebben en omdat een economisch belang groter is dan een religieus belang. Afghanistan en Irak zijn daar voorbeelden van. Onder het mom van het opleggen van democratie in islamitische landen, worden op deze wijze strategisch belangrijke grondstoffen veilig gesteld, ik heb het al eerder aangehaald. Hoewel veel wordt opgehangen aan het IsraŽlisch Palestijns conflict is dat eigenlijk maar marginaal, in vergelijking met wat er in de wereld staat te gebeuren. Voortekenen zijn de gebeurtenissen in AustraliŽ waar rellen zijn ontstaan tegen moslims uit Libanon. Mensen voelen zich bedreigt in hun bestaan en vrijheid, en gezien de gebeurtenissen in IndonesiŽ waar 88 AustraliŽrs zijn gedood bij een bomaanslag op Bali is dat niet vreemd. Ook Europa kent dergelijke signalen, Spanje, Londen, Nederland (van Gogh) en Rusland (Beslan School nr. 1) waardoor de tolerante wereld waarin wij nu leven er een wordt van haat en vervolging. Er zijn nu eenmaal grenzen aan het tolerantievermogen van burgers en een gewelddadige confrontatie lijkt onafwendbaar. Dat, wat door onze, en vorige generaties is opgebouwd, laten wij niet afnemen, zeker niet onze vrijheid. Het doombeeld van een vervolging van Islamieten in de wereld is dan werkelijkheid. Als regeringen en politieke partijen daar geen oplossing voor bieden is het onvermijdelijk en krijgen de Fortuins, Haiders, de Winters en Le Pens de overhand. Dan verandert de samenleving voorgoed. De tijd tikt in ons nadeel.

 

 

I