M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

 

 

 

INHOUD

 

  Van Mondialisering naar Nivellering naar Armoede

De teloorgang van Europa

 

 

Inleiding
Mondialisering
Investeren
Nivellering
Armoede
Protectionisme
De Kentering
De Politiek
De Europese rekening
Islamitisering
Economische conflicten
De Ultieme oplossing
Een sociaal Europa
Hoe sociaal?
Het reŽle Europa
Defensiebeleid
Nawoord

 

 

De ultieme oplossing.

Willen wij dit probleem, want dat is het, oplossen moeten wij, ik heb het al aangegeven, versnelt toe groeien naar een verenigd Europa. Het verwerpen van de Europese grondwet door Nederland en Frankrijk was geen slim idee. Hier zijn vooral de regeringen en politieke partijen voor verantwoordelijk die onvoldoende duidelijk hebben gemaakt wat het belang is van een sterk economisch, verenigd Europa ten opzichte van de andere machtsblokken, zoals Amerika, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en, nu al op de vierde plaats, China. West Europese regeringen zijn weerbarstig als het gaat om samenwerking voor een sterk economisch machtsblok. West Europese landen zijn te zeer naar binnen gericht, bang voor het eigen electoraat.

De angst regeert.

Toch zullen West Europese regeringen ferme keuzes moeten maken in het tot stand brengen van een sterke EU. Veel ijdelheid en trots zullen, vooral regeringsleiders, opzij moeten zetten. Bovendien is het, in dat licht bezien, nog maar de vraag of regeringsleiders zelf die beslissingen/keuzes moeten nemen. Beter is het over te laten aan het Europees parlement, door die een ruimer mandaat te geven, mbt begroting en wetgeving etc. Besluiten hoeven dan alleen nog maar geaccordeerd worden door de diverse parlementen. Dan hoeven regeringsleiders zich daar niet aan te branden en kunnen de kiezer uitleggen waarom een sterk economisch Europa noodzakelijk is.

Het opstellen van een Europese grondwet was een goed begin en het afwijzen daarvan, door Frankrijk en Nederland, een blunder van jewelste. Grote culturele verschillen, ik heb dat in mijn inleiding al aangegeven, binnen de Europese gemeenschap zijn een rem op een snelle ontwikkeling van de EU. Bovendien, is mijn overtuiging, zullen we er van uit moeten gaan dat het sterke Europa dat wij voorstaan, niet zo sterk zal worden als andere economische machtsblokken. Europa komt in de reŽle verhoudingen op de vierde plaats, ondanks 455 miljoen inwoners, van de wereldranglijst, van sterke economische machtsblokken. Een hogere plaats zal er niet inzitten, doordat de 10 Europese landen die er bij zijn gekomen, een inhaalslag moeten maken in hun ontwikkeling om te komen tot een gelijkwaardig niveau met andere West Europese landen. Dat wordt dan een nivellering op twee niveau`s, nl, Europees en mondiaal. Het Europa zoals dat nu gevormd wordt is vergelijkbaar met het Amerikaanse model. Dat betekend dat, zoals in Amerika, er 20 tot 25 miljoen werklozen zullen zijn, en blijven, en dat daarnaast nog eens 30 tot 50 miljoen Europeanen onder de armoedegrens zullen leven. Daarbij mogen we er ook van uitgaan dat, Ī 50 miljoen Europeanen in de toekomst, geen toegang hebben tot de gezondheidszorg en onverzekerd blijven. Dit is een zeer realistisch toekomstbeeld. Een ander aspect is de ruimtevaart technologie, in Amerika zijn dat kostenverslindende projecten. Europa moet er zich niet toe laten verleiden om dat voorbeeld te volgen. Europa moet zich met zijn ruimtevaart programma beheersen en zich richten op pragmatische projecten die nuttig zijn, zoals het eigen GPS systeem, waar ze trouwens ook mee bezig zijn, Galileo heet dat. Zodoende blijft Europa niet afhankelijk van het Amerikaanse militaire GPS systeem. Dat de Amerikanen naar believen aan of uit kunnen zetten, dat heeft Europa wel vroegtijdig doorzien. Voor Europa zit er, net als voor de Amerikanen, niets anders op dan in te zetten om, hoogwaardige innovatieve technologieŽn te ontwikkelen samen met TU`s. Naast de Europese ruimtevaart is ook de vliegtuigindustrie, Airbus is daar een voorbeeld van. De keus, van Europa, voor innovatieve hoogwaardige technologieŽn brengt, naast arbeidsplaatsen, ook aanzien in de wereld.

Als West Europese regeringen niet in staat zijn op korte termijn (binnen 10 jaar) te komen tot een verenigd Europa en zijn burgers niet kan overtuigen, dan zal het doemscenario werkelijkheid worden en zullen wij steeds achter de feiten aan blijven lopen. Dan zet nivellering pas echt door, en wordt armoede zonder meer een feit. Laat ik zeggen, tussen nu 2006 en 2056.

 

 

I