M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

 

 

 

INHOUD

 

  Van Mondialisering naar Nivellering naar Armoede

De teloorgang van Europa

 

 

Inleiding
Mondialisering
Investeren
Nivellering
Armoede
Protectionisme
De Kentering
De Politiek
De Europese rekening
Islamitisering
Economische conflicten
De Ultieme oplossing
Een sociaal Europa
Hoe sociaal?
Het reŽle Europa
Defensiebeleid
Nawoord

 

 

Een sociaal Europa, het voorspel

Ik herinner mij nog de tijd in de 50`er jaren dat we in Nederland maar Ī 50.000 werklozen hadden. Men noemde dat beroepswerklozen. Dat had natuurlijk te maken met de wederopbouw van Nederland na de tweede wereldoorlog, de tijd dat aan alles zowat behoefte was. Het leek er op dat alles zou blijven zoals het was en de gedachte dat de wereld sterk zou veranderen was ver weg. Men ging langzaam proeven van de, conservatief, opgezette samenleving als gevolg van de economische wederopbouw. Het Amerikaanse Marshallplan wierp zijn vruchten af en men kon zich zowaar (luxe) artikelen veroorloven. Niet iedereen overigens, het was ook de tijd van FL 85.00 schoon.

Wat niet veranderde was de invloed van de religies op het gezinsleven en de maatschappij.

De invloed van de kerk speelde een grote rol in de opvoeding van de naoorlogse jeugd en was diep verankerd in de schoolopleidingen. Dat werd nog geaccentueerd doordat het vooral Fraters, Zusters, Dominees etc. waren, die vorm gaven aan het onderwijs. Maar ondanks deze conservatieve opleidingsmethoden had de naoorlogse jeugd toch andere plannen. Ook de politiek werd gekenmerkt door vooral conservatisme, vormgegeven door christelijke partijen, KVP, CHU, ARP, etc. Politici hadden nog het idee dat ze hun conservatieve politiek konden voortzetten en zodoende, samen met de kerk, de kiezer klein konden houden. Maar de naoorlogse jeugd had andere ideeŽn over politiek en wilden een heel andere, meer vrijere levenswijze, die tot uiting kwam in de 60`er jaren door, bv, de seksuele revolutie. Ook de politiek moest er aan geloven en de eens zo vrome katholieken zagen meer in de socialistische partijen die een gelijkwaardige samenleving voorstonden. Om daar nog meer gestalte aan te geven werd de meer gematigde partij D66 opgericht, we kennen allemaal Hans van Mierlo. Allerlei bewegingen ontstonden, zoals dolle mina`s met, baas in eigen buik, de provo beweging van Roel van Duin, met het witte fietsenplan, etc. Het verzet tegen de gevestigde orde nam steeds meer toe. Vooral het hoger onderwijs kwam in verzet en eiste inspraak, wat zich uitte door de beroemde Maagdenhuis bezetting in 1967. Hervormingen waren onvermijdelijk de jeugd nam afstand van het verleden en hun ouders, welke generaties alleen maar oorlogen hadden voortgebracht (1914-1918 en 1940-1945). Het was duidelijk, de lessen uit het verleden waren geleerd, er zou nooit meer oorlog komen. Men wilde en sociale samenleving en nu, een sociaal Europa.

 

 

I