M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

 

 

 

INHOUD

 

  Van Mondialisering naar Nivellering naar Armoede

De teloorgang van Europa

 

 

Inleiding
Mondialisering
Investeren
Nivellering
Armoede
Protectionisme
De Kentering
De Politiek
De Europese rekening
Islamitisering
Economische conflicten
De Ultieme oplossing
Een sociaal Europa
Hoe sociaal?
Het reŽle Europa
Defensiebeleid
Nawoord

 

 

Het reŽle Europa

Maar ik heb al eerder aangegeven, dat wij het Amerikaanse model gaan hanteren en dat geeft een beeld wat wars is van sociale gelijkheid. Vergeet het, er komt, zoals het er nu voorstaat, in de EU geen sociale gelijkheid omdat de voorwaarden waaraan die moet voldoen er niet zijn, en er ook niet zullen komen. De onderlinge culturele en taal verschillen zijn daar te groot voor, daarbinnen is de diversiteit van de arbeidsmoraal er een van onderlegen productiviteit ten opzichte van andere economische machtsblokken. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het korten op lonen wekt weerzin op en leid tot stakingen op een breed vlak. Vooral in West Europese landen is men niet bereidt productiever te werken voor hetzelfde salaris. Kortom harder en langer werken voor minder salaris. Het ideaalbeeld van een sociaal Europa blijft, uiteindelijk, alleen nog maar, een ideaal.

 

 

I