M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

 

 

 

INHOUD

 

  Van Mondialisering naar Nivellering naar Armoede

De teloorgang van Europa

 

 

Inleiding
Mondialisering
Investeren
Nivellering
Armoede
Protectionisme
De Kentering
De Politiek
De Europese rekening
Islamitisering
Economische conflicten
De Ultieme oplossing
Een sociaal Europa
Hoe sociaal?
Het reŽle Europa
Defensiebeleid
Nawoord

 

 

Nivellering

Nivellering heeft grote gevolgen voor de burgers in Westerse Europese landen. Een van de gevolgen die al enige tijd waarneembaar zijn is de toename van armoede in West Europese landen. Op voedselbanken, in Nederland, wordt nu al steeds vaker een beroep gedaan, door medeburgers die geen mogelijkheid zien om financieel rond te komen met een minimumuitkering, om zodoende, tenminste, fatsoenlijk te kunnen eten. Een belangrijk kenmerk van toenemende armoede. Achterstandswijken nemen ook een steeds groter aandeel in de populatie, van vooral, grote steden in West Europese landen. Meestal zijn dat allochtonen van Afrikaanse afkomst die al helemaal geen perspectief hebben, niet alleen in Nederland maar in alle West Europese landen.(zie de ontwikkelingen van de laatste tijd in Frankrijk, ItaliŽ, Spanje etc.) om, zodoende, gevangen te blijven in hun eigen cultuur. Ik kom daar nog op terug.

Ook de huidige werknemers zijn door het (al tientallen jaren) niet verhogen van salarissen op een achterstand gezet en dat is merkbaar door het teruglopen van het bestedingspatroon. Gevolg is dat grote groepen niet meer kunnen doen wat, een tiental jaren terug nog met gemak kon. Meestal zitten werknemers met hoge hypotheek lasten, en hebben extra kosten mbt studerende kinderen. Een dubbele baan biedt amper uitkomst omdat daar kortingen dmv belastingen op zitten. Bovendien moet een werkend gezin met kinderen vaak toevlucht zoeken tot dure kinderopvang. Dan is er nog een groep die een extra hypotheek hebben genomen om daarmee te beleggen. Zoveel risico nemen vraagt om problemen, en die zijn er dan ook gekomen. Denk maar aan DEXIA, hoe kunnen mensen toch zo naÔef zijn en de consequenties daar niet van overzien. Meer dan 1500 mensen zitten met enorme schulden die ze hun hele leven lang moeten aflossen. Allemaal omdat zij Eurotekens in hun ogen hebben en alleen maar denken aan geldelijk gewin op korte termijn. Mensen die schulden hebben leven vaak in een tijdsvertraging, dwz, dat net is of de tijd voor hen heel langzaam gaat. Deze mensen lopen ook het risico depressief te worden en de daaraan gerelateerde suÔcidaliteitsproblematiek. Kortom men belandt in de psychiatrie. Het hebben van een auto, caravan, flat tv, computer met alle toeters en bellen en audioapparatuur is ook al een kostenpost die maar al te vaak wordt onderschat. Vooral bij lager opgeleiden en in sociale achterstandswijken bestaat de behoefte om volwaardig deel te kunnen nemen aan de consumptiemaatschappij, met als gevolg een hoge schuldenlast. Zij zijn ook de groep die vooral postorderbedrijven benaderen en zaken bestellen die ze niet kunnen betalen. Een grote groep kenmerkt zich door het doen van impulsaankopen, waar dat eigenlijk niet kan, gezien hun budget.

Door het opeenstapelen van kosten daalt het bestedingsbudget, een van de nadelige gevolgen daarvan is dat vaak ook dure leningen worden afgesloten omdat men toch de westerse levensstijl wil handhaven. Veel mensen komen dan in de problemen omdat bepaalde rekeningen niet tijdig betaald kunnen worden. Waardoor steeds vaker een beroep gedaan moet worden op schuldsanering. Schuldsanering is een langdurig proces dat 3 jaar kan duren, dan moet je stevig in je schoenen staan, wil je dat volhouden. Dat lukt maar weinigen. Denk niet dat het alleen een Nederlands probleem is, het is een probleem dat zich in alle West-Europese landen voordoet. Dat is het gevolg van nivellering, een verschuiving die op dit moment plaats vindt in de wereld en waarvoor men geen oog heeft. Derde en tweede wereld landen zijn in opmars en zijn bezig een inhaalslag te maken door goedkope arbeidsplaatsen aan te bieden aan westerse bedrijven. Daardoor bouwen ze hun economie op om een betere levensstijl te creŽren voor zichzelf, waardoor hun bestedingkrediet groter wordt. Terwijl het in West Europese landen afneemt. Ik heb het al aangegeven.

Consequenties voor west Europese landen zijn, afbouw van arbeidsplaatsen en voorzieningen, waardoor de West Europese landen verarmen. Dat is een langzaam geleidelijk proces, maar uiteindelijk is het onontkomelijk. Toekomstige generatie`s zullen daar zeker mee worden geconfronteerd. Het is al zo dat kinderen die nu geboren worden al een financiŽle schuld hebben. Hoe hoger de staatsschuld hoe hoger het bedrag voor het pas geboren kind. Door de vergrijzing zullen de kosten voor verzorging van ouderen dramatisch toenemen en uiteindelijk onbetaalbaar zijn.

De jongere generaties moeten dan gezamenlijk meer sociale lasten opbrengen en dat zijn ze echt niet van plan. Gezinnen zijn kleiner geworden (behalve bij allochtonen) ten opzichte van 60 jaar geleden maar niet goedkopper in het onderhouden en opvoeden van hun kroost en stellen ook andere eisen om de West Europese levensstandaard te handhaven. West Europese regeringen moeten daar nu al rekening mee houden en hun beleid daar op afstemmen om te voorkomen dat toekomstige generaties vervallen in totale armoede.

 

 

I