M-Art-InM-Art-In
Actueel
Gedichten
Schilderijen
Contact
 

 

 

 

INHOUD

 

  Van Mondialisering naar Nivellering naar Armoede

De teloorgang van Europa

 

 

Inleiding
Mondialisering
Investeren
Nivellering
Armoede
Protectionisme
De Kentering
De Politiek
De Europese rekening
Islamitisering
Economische conflicten
De Ultieme oplossing
Een sociaal Europa
Hoe sociaal?
Het reŽle Europa
Defensiebeleid
Nawoord

 

 

De politiek

Wat nu anders is zijn de omstandigheden, dan bedoel ik dat in de westerse wereld religie een min of meer ondergeschikte rol speelt en dat het beschermen van de economie hierin primair is.

Dat is een factor van betekenis. In het ik tijdperk waarin wij nu in het westen verkeren, bestaat nauwelijks onderlinge cohesie. Het wegvallen, of niet meer accepteren, van gemeenschappelijke normen en waarden is daar een voorbeeld van en heeft plaats gemaakt voor individuele waarde. Alleen mijn waarde telt en wat jou waarde is zal mij worst wezen. Dat is de huidige stand van de West Europese samenleving. Gechargeerd? Zeker, van mij mag je het ontkennen. Probeer normen en waarden maar eens over te brengen op de jeugd, lukt niet, is nog nooit gelukt, dwz ouders brengen het wel over maar het is eigen aan jong zijn om dat te verwerpen. Hebben wij zelf ook gedaan. Pas op latere leeftijd komt dat besef, maar ja, dan is het te laat. Dan krijgen ze zelf kinderen en begint het van voor af aan, zo is de cirkel weer rond. Ik heb het dan over humanistische normen en waarden, geen christelijke.

Maar ik had het over cohesie; hoe zit het daar mee? Is er dan helemaal geen cohesie?

Jawel, bepaalde vormen van cohesie zijn politieke partijen, maar die worden vaak geplaagd door onderlinge verdeeldheid en baseren hun politiek op, opvattingen die niet meer aansluiten bij het hedendaagse electoraat. Niet alleen bij de CDA`s en VVD`s van deze West Europese samenlevingen maar ook de meer socialistisch georiŽnteerde partijen. Hoewel het West Europese Socialisme van vandaag de dag in niets meer te vergelijken is met het vroegere Socialisme. Politieke partijen pretenderen vernieuwend te zijn, maar deze vernieuwingen zijn gebaseerd op een conservatieve, vaak christelijke, moraal. Dat is een contradictie waarvan we in het verleden de gevolgen van hebben gezien bij het tot stand komen van wetgeving over ethische kwesties. Vooral thema`s als anticonceptie, euthernasie, adoptie, draagmoederschap, abortus, homohuwelijk etc. Daar, waar ingezet moet worden op een humanistische moraal, ligt de toekomst van Europese Unie, de EU dus.

De verdeeldheid van politieke stromingen leidt tot onderling wantrouwen en staat vaak een goede samenwerking in de weg. Terwijl dŠŠr de oplossing vandaan moet komen. Politieke partijen moeten sturend zijn en vooral aan de kiezer uitleggen waarom zij bepaalde zaken aanpakken en de burger daar bij betrekken. Meer betrokkenheid van de burger maakt regeren een stuk makkelijker. Dat betekend dat regeringen, niet bang moeten zijn om meer referenda uit te schrijven en daarmee een uitspraak van de kiezer te vragen. Democratie maak je samen, weet je wel.

Als het al zo moeilijk is in eigen land orde op zaken te stellen hoe moet het dan met een verenigt Europa? De regering Balkenende, zoals meer West Europese regeringen, is te zeer naar binnen gericht en is op dit moment bezig sociale voorzieningen af te bouwen en, de daarbij horende rekening, bij de kiezer neer te leggen, die dat tandenknarsend moet accepteren. Denk maar aan de WAO, de nieuwe Zorgwet, de WMO etc. rekeningen die wij met zijn allen moeten betalen. Vooral de nieuwe Zorgwet kan grote problemen opleveren. Hier moeten we er voor waken dat geen Amerikaanse toestanden ontstaan waar 45 miljoen mensen onverzekerd zijn en daardoor geen recht hebben op gezondheidszorg. In Nederland wordt al een getal genoemd van 1 miljoen onverzekerde. Maar ook de nieuwe WAO drijft mensen in de bijstand met alle gevolgen van dien, hier zal de armoede hard toeslaan, voor zeker 150 tot 200 duizend ex WAO`ers. Hoewel de regering dat ten stelligste zal ontkennen. Die geloven er nog heilig in dat er voor iedereen werk is. Maar er zijn nu eenmaal niet genoeg arbeidsplaatsen voorhanden om iedere gezond of gedeeltelijk gezond verklaarde WAO`er aan het werk te krijgen, laat staan alle WW`ers. Nog los van het feit of het bedrijfsleven daar op zit te wachten. Die staan echt niet te trappelen om gedeeltelijk arbeidsgeschikte WAO`er in dienst te nemen, ondanks de subsidies die ze daarvoor krijgen. Subsidiering van arbeidsplaatsen is niets nieuws. In veel Europese landen is het gebruikelijk arbeidsplaatsen te subsidiŽren. Maar het is natuurlijk geen oplossing voor de lange termijn, zeker niet in een vrije markt economie. Net zo goed als het subsidiŽren van landbouw en wijnbouw in West Europese landen, dat kun je op den duur niet volhouden omdat Europa te maken krijgt met importbeperkingen in andere dan Europese landen. Subsidie heeft hier alleen maar de functie van het beschermen van de eigen Europese markt. Zodoende kan men goedkoop produceren, en exporteren, waardoor goedkope import van producten uit derde wereld landen, wordt voorkomen.

Ook de WMO en de wijzigingen daarvan zal een grote wissel trekken op de samenleving.Vooral voor mantelzorgers, daar zal op den duur een groot tekort aan zijn en zal vereenzaming bij ouderen fors toenemen. De politiek moet en mag dat niet toestaan. Zeker met wat nog komen gaat. De politiek kan de rekening niet bij de zwakkere in de samenleving blijven neerleggen. Het is ook niet de laatste rekening.

 

 

I